Växjövägen 2F, Värnamo

Socialdemokraternas mål och budgetförslag för år 2024 i Värnamo kommun

Den 21 juni 2023 kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om våra mål och budget för 2024, vilket kommer att inkludera fastställandet av skattesatsen. Det är en viktig milstolpe då vi tillsammans formar den framtid vi vill se för vår kommun. Vårt övergripande mål är att bygga en rättvis och hållbar framtid för alla invånare. Vi strävar efter att möta de utmaningar vi står inför och skapa en kommun präglad av jämlikhet och möjligheter för varje medborgare. Genom vår budget och målförslag för 2024 tar vi konkreta steg för att förverkliga dessa visioner.

Läs våra förslag i flikarna nedan.

Dela inlägget:

Andra nyheter som kan passa dig

6 feb: Temakväll med servicenämnden

Vad händer i serviceförvaltningens verksamhet? Serviceförvaltningen samlar centrala servicefunktioner i Värnamo kommuns organisation. Måltidsservice, IT-service, lokalvård, kontaktcenter, logistik och tryckerienheten är några av de servicefunktioner

Läs mer...