Växjövägen 2F, Värnamo

Skola och förskola

  • Skolan och förskolan är mycket viktiga frågor för oss Socialdemokrater.
    Vi har här i Värnamo i många år påpekat att vi har lokalbrist och äntligen så byggs det nu både nya skolor och förskolor i vår kommun. Barnen ska inte ha det trångt och deras arbetsmiljö ska vara säker och trygg.
  • Vi vill anställa mer personal och fler lärare för att minska gruppstorlekarna. Lärare ska ha goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och rätt förutsättningar att bedriva undervisning.
  • Vi vill öka grundbemanningen där det behövs för att minska sjuktalen och inte vara så sårbara i vissa verksamheter när någon blir sjuk utan vi kan göra ett bra jobb för dom vi är till för utan att stressa sönder oss.
  • Fria arbetsskor är något vi vill ska finnas inom förskolan.
  • Elevhälsan behöver byggas ut.
  • Vi vill också införa frukost och/eller mellanmål i skolan, mätta barn lär sig bättre.

Läs mer om vår politik i Värnamo