Växjövägen 2F, Värnamo

Fritidsgårdar och skolans förutsättningar i fokus

Vi är glada över att kunna informera er om två viktiga initiativ som nyligen har tagits av Socialdemokraterna här i Värnamo.

Motion

Motionen som lagts fram fokuserar på att utreda placeringen och antalet fritidsgårdar i staden för att skapa en trygg miljö för våra ungdomar. Vi vill att varje barn och ungdom ska ha tillgång till en säker plats för fritidsaktiviteter och social utveckling. Läs mer om motionen här: https://www.socialdemokraternavarnamo.se/motioner/

Interpellation

I en annan viktig händelse har vi också framfört en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson. Denna interpellation belyser viktiga frågor kring arbetsmiljön och kvaliteten i våra skolor och förskolor. Vi är fast beslutna att säkerställa en god arbetsmiljö för personalen och att eleverna får den hjälp de behöver för sin utbildning. Läs mer om interpellationen för att få en bättre förståelse för våra pågående insatser. Läs interpellationen här: https://www.socialdemokraternavarnamo.se/interpellationer/

Tack för ert stöd och ert fortsatta engagemang för Värnamos framtid!

Dela inlägget:

Andra nyheter som kan passa dig