Växjövägen 2F, Värnamo

Motioner

Vad är en motion?

- och varför är det viktigt?

Längst ner på sidan kan du läsa några av våra aktuella motioner i Värnamo kommun

En motion är ett skriftligt förslag som läggs fram till kommunfullmäktige. Den kan handla om olika ämnen och problem som berör kommunens verksamhet och utveckling. Men vem kan egentligen skriva en motion?

Både politiker och allmänheten har möjlighet att skriva motioner. Politiker kan använda motioner för att driva fram förslag och initiativ som de anser är viktiga för kommunens utveckling. Deras motioner har ofta stor tyngd eftersom de redan har befogenhet att fatta beslut på kommunens vägnar. Politikers motioner kan vara baserade på deras politiska plattform, valprogram eller aktuella frågor som de vill driva.

Men även allmänheten har rätt att skriva motioner. Det kan vara privatpersoner, föreningar, organisationer eller andra grupper som är engagerade i kommunens angelägenheter. Genom att skriva och lägga fram en motion får man möjlighet att påverka den lokala politiken och framföra sina åsikter och förslag till kommunfullmäktige.

Motioner är viktiga för politiken i kommunen av flera anledningar. De ger medborgarna och politikerna möjlighet att ta upp frågor som de tycker är viktiga och som de vill att kommunen ska agera på. Genom motioner kan man sätta fokus på specifika problem och öppna upp för diskussion och beslut i kommunfullmäktige. Motioner kan handla om allt från förbättringar av kommunens infrastruktur och miljöskydd till sociala frågor och utbildning. Genom att skriva och lämna in en motion kan man vara med och forma den framtid man önskar se i sin kommun.

Nedan kan du läsa några av våra motioner

Våra motioner i Värnamo kommun