Växjövägen 2F, Värnamo

Medlemsutbildning i Värnamo

Utveckla din förmåga att påverka i partiet och samhället

Vår medlemsutbildning är avsedd att ge dig som medlem de verktyg som behövs för att kunna göra skillnad i vårt parti och samhället i stort. Genom att öka din kunskap om politik, ideologi, historia och hur vår partiorganisation fungerar, kommer du att få större möjligheter till aktiv delaktighet, engagemang och ett meningsfullt medlemskap.

Våra medlemsutbildningar är öppna för alla som vill lära sig mer om historia, ideologi och partiorganisation. Vi vill ge dig en djupare förståelse för vårt partis värderingar och mål, samt rusta dig med de nödvändiga verktygen för att påverka och bidra på bästa sätt.

Genom våra medlemsutbildningar får du insikter som kommer att stärka din roll som medlem och ge dig förmågan att aktivt forma politiken och samhället. Oavsett om du är ny inom politiken eller redan har erfarenhet, är våra utbildningar utformade för att möta dina behov och intressen.

Ta chansen att utveckla dig själv och ta del av en kunskapsrik och engagerande miljö genom våra medlemsutbildningar. Tillsammans kan vi göra skillnad och forma en framtid som vi tror på!

Steg 1: Grundläggande

Utforska Socialdemokraterna som en folkrörelse

Vår första del av medlemsutbildningen fokuserar på att ge dig en grundläggande förståelse för vår ideologis värdeord. Du kommer att få insikter i hur vår folkrörelse fungerar och upptäcka dess fördelar. Dessutom kommer du att få möjlighet att bekanta dig med mötesteknik, och träna på att använda den effektivt.

Under denna del kommer vi också att diskutera och reflektera över hur Socialdemokraterna faktiskt är och hur de uppfattas av allmänheten. Detta ger oss en möjlighet att diskutera och utforska möjliga utvecklingsområden för partiets politik och organisation.

I denna del av medlemsutbildningen kommer du att få en stadig grund att bygga på. Du kommer att förstå kärnan i vår ideologi och vara rustad att bidra till partiets framtid.

Steg 2: Fortsättningskurs

Ideologi, historia och organisation

Vår fortsättningskurs i medlemsutbildningen ger dig en djupare förståelse för kommunikation och opinionsbildning. Du kommer att få insikt i hur klass, kön och andra maktstrukturer påverkar oss som individer och samhället i stort. Dessutom kommer vi att ge dig en historisk inblick i socialdemokratins utveckling från 1930-talet och framåt.

I denna del kommer vi att utforska ideologin i dagspolitiken och hur den påverkar vårt parti och samhället. Du kommer att få en översikt över det parlamentariska systemet på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Vi kommer också att diskutera olika beslutsvägar och hur man kan påverka genom dem.

För att delta i denna fortsättningskurs krävs det att du har genomfört den grundläggande kursen. Vi bygger vidare på de kunskaper och insikter du har fått där och fördjupar dem ytterligare.

Genom att delta i denna fortsättning kommer du att få en bredare och mer nyanserad förståelse för vår ideologi, vår historia och hur vår organisation fungerar. Du kommer att vara bättre rustad att navigera i politiken och att aktivt påverka i enlighet med våra gemensamma värderingar.

Ta chansen att fortsätta din utveckling som medlem och engagera dig i en dynamisk och givande utbildningsmiljö. Tillsammans kan vi arbeta för en mer rättvis och progressiv framtid!

Steg 3: Fördjupning

Gemensam förändring av samhället

I den tredje delen av vår medlemsutbildning har vi som huvudsyfte att ge dig konkreta verktyg för att fortsätta vara en aktiv medlem i partiet och bidra till att bygga upp en stark folkrörelse med engagerade medlemmar. Utbildningen kommer att stärka dina kunskaper och förstärka betydelsen av folkrörelseorganisering.

Denna utbildning kommer att genomföras löpande under året och kommer att vara geografiskt spridd över hela landet. Vi vill ge möjlighet till deltagande och engagemang oavsett var du befinner dig.

Genom att delta i denna fördjupningsdel kommer du att få verktygen och kunskapen för att aktivt påverka samhället. Vi kommer att fokusera på konkreta strategier och metoder för att skapa förändring och bygga en mer progressiv framtid. Vi kommer också att betona vikten av att arbeta tillsammans som en enad folkrörelse, där varje medlem spelar en viktig roll.

Ta chansen att fördjupa ditt engagemang och utveckla dina färdigheter som en aktiv medlem. Genom att vara en del av denna utbildning kommer du att vara en starkare röst för förändring och bidra till att forma vårt samhälle på ett positivt sätt.

Tillsammans kan vi bygga upp en starkare och mer progressiv folkrörelse för att skapa en ljusare framtid för oss alla!

Anmäl dig till vår medlemsutbildning