Växjövägen 2F, Värnamo

Interpellationer

Vad är en interpellation?

- och hur fungerar det?

Längst ner på sidan kan du läsa några av våra aktuella interpellationer i Värnamo kommun

En interpellation är en formell fråga som ställs av en kommunfullmäktigeledamot till en politiker i kommunen. Syftet med en interpellation är att få svar på en fråga som rör en specifik fråga eller ett problem som är relevant för kommuninvånarna.

En interpellation kan ställas av en eller flera kommunfullmäktigeledamöter, och den ställs skriftligt till den person som är ansvarig för det område som interpellationen handlar om. Därefter ska den som fått interpellationen svara på frågan, oftast genom ett skriftligt svar som sedan lämnas tillbaka till kommunfullmäktigeledamöterna som har ställt interpellationen.

Interpellationer är en viktig del av den kommunala demokratiska processen, eftersom de ger kommunfullmäktigeledamöterna möjlighet att ta upp frågor som rör kommuninvånarna och att få svar från kommunens politiker. Genom att ställa interpellationer kan kommunfullmäktigeledamöterna också öka transparensen i kommunala beslutsfattandet och se till att kommunens politiker hålls ansvariga för sina handlingar.

 

Läs några av våra interpellationer här nedan

Våra interpellationer i Värnamo kommun