Växjövägen 2F, Värnamo

Interpellation om multiarenor och motion om fria arbetsskor

Det har nyligen lagts fram en interpellation och en motion som vi tror kommer intressera er. Vi uppmuntrar er att läsa vidare och engagera er i debatten kring dessa ämnen.

Interpellation om Multiarenor:

I interpellationen riktar vi vår uppmärksamhet mot Teknik- och fritidsnämndens ordförande, Gottlieb Granberg. Det handlar om beslutet att ge startbesked för investeringen i Aktivitetsområde större kransorter samt att avsätta 3,1 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till detta projekt. Det är ett beslut som funnits med i planeringen sedan 2009, och målet var att multiarenan skulle vara på plats i Rydaholm under höstterminen.

Tyvärr har det uppstått förvirring och otydligheter kring detta projekt, och vi har några viktiga frågor som vi vill ha svar på. Läs Interpellationen:

https://www.socialdemokraternavarnamo.se/interpellationer/

Motion om Fria Arbetsskor:

I motionen om fria arbetsskor tar vi upp en viktig fråga som berör många av våra medborgare. Personer som arbetar inom vård, omsorg och skola står ofta mycket i sitt arbete och löper risk att drabbas av belastningsbesvär och skador i fötter, knän, ben, höfter och rygg. Dessutom finns det andra risker i arbetsmiljön som tunga föremål, smitta, kemikalier och halka. Läs motionen:

https://www.socialdemokraternavarnamo.se/motioner/

Det är vår förhoppning att dessa två ärenden kommer att väcka intresse och diskussion. Vi uppmanar er att läsa mer om interpellationen om Multiarenor och motionen om Fria Arbetsskor på vår hemsida för att få en mer detaljerad bild av ärendena och delta i samhällsdebatten.

Tack för ert engagemang och ert intresse för dessa viktiga frågor! Vi ser fram emot att höra era åsikter och förslag.

Dela inlägget:

Andra nyheter som kan passa dig