Växjövägen 2F, Värnamo

Djupdyk i nämnder och bolag: Delta i Socialdemokraternas temakvällar i Värnamo

Är du intresserad av att lära dig mer om hur nämnder och bolag fungerar? Vill du få insikt i vilka frågor som driver Socialdemokraterna i kommunen? Eller har du kanske specifika åsikter att dela med någon av nämnderna? Om så är fallet, har vi en spännande möjlighet för dig.

Vi på Socialdemokraterna i Värnamo kommun inbjuder dig till våra temakvällar som äger rum den första tisdagen varje månad, med start i september 2023. Dessa evenemang är öppna för allmänheten och ger en unik chans att fördjupa sig i kommunens ärenden och samtidigt möta oss som är engagerade medlemmar och förtroendevalda.

Här är några viktiga detaljer om temakvällarna:

🗓️ Datum och Tid: De äger rum den första tisdagen varje månad, med start klockan 18.00.

🏠 Plats: Vår föreningslokal Rosen på Växjövägen 2 F i Värnamo.

Här är en översikt av kommande temakvällar och vilka nämnder som kommer att presentera sin verksamhet:

Tisdag 5 September 2023

18.00

Omsorgsnämnden
Äldre och funktionshinderomsorgen

Tisdag 3 Oktober

18.00

Medborgarnämnden
Individ och familjeomsorg, fältare, föreningsservice, fritidsgårdar, integration, tolkservice, arbetsmarknadspolitiska frågor

Tisdag 7 November

18.00

Barn och utbildningsnämnden
Förskola, Grundskola, Gymnasium, Vuxenutbildning, skolskjuts m.m.

Tisdag 5 December

18.00

Teknik och Fritidsnämnden
Vatten, avlopp, fastigheter, fritid, gata, park

Tisdag 9 Januari 2024

18.00

Samhällsbyggnadsnämnden
Plan o byggfrågor, miljö/hälsoskydd,trafikfrågor Tobak o Alkoholstillsyn, p-tillstånd, Räddningstjänstsfrågor m.m.

Tisdag 6 Februari

18.00

Servicenämnden
Måltidsservice, drift o support it, kontaktcenter, Fordon, posthantering m.m.

Tisdag 5 Mars

18.00

Kulturnämnden
Kulturverksamhet, bibliotek o lärcentra m.m.

Tisdag 9 April

18.00

EU tema,
återkommer med vem det blir.

Tisdag 7 Maj

18.00

EU tema,
återkommer med vem det blir.

Tisdag 4 Juni

18.00

EU tema,
återkommer med vem det blir.

Dela inlägget:

Andra nyheter som kan passa dig

6 feb: Temakväll med servicenämnden

Vad händer i serviceförvaltningens verksamhet? Serviceförvaltningen samlar centrala servicefunktioner i Värnamo kommuns organisation. Måltidsservice, IT-service, lokalvård, kontaktcenter, logistik och tryckerienheten är några av de servicefunktioner

Läs mer...