Växjövägen 2F, Värnamo

Därför vill S skjuta på bygget av fotbollsarenan i Värnamo

Orsakerna är helt och hållet ekonomiska och i tuffa tider måste vi som kommun ta ansvar och göra tuffa prioriteringar. För oss Socialdemokrater var det inte ett lätt beslut att fatta, vi har ju också varit med och röstat för att arenan ska byggas den 24 februari 2022 – vilket visade sig vara samma dag som Ryssland klev in i Ukraina. Då var förutsättningarna annorlunda när det kommer till ekonomi med mera och vi hade också en socialdemokratisk regering som tog ansvar i kristider och sköt till kommuner pengar. Så är det inte idag utan vi upplever att den sittande regeringen också sitter på sina händer.

Arenan beräknas kosta 210 miljoner kronor och till det kommer infrastruktur med mera som ligger utanför denna kostnad. Rådet från Sveriges kommuner och regioner (SKR), Kommuninvest och pvc har varit att ekonomiskt utsatta kommuner ska vara ytterst försiktiga med att göra investeringar här och nu. Sammanfattat: gör bara det som är ytterst nödvändigt och skjut alla andra investeringar på framtiden för att sprida ut de ekonomiska riskerna.

Om Alliansen i Värnamo kommun, de som styr, ändå vill gå fram med en sådan investering kan de inte räkna med stöd av sina fränder på riksplanet. Den nuvarande regeringen kommer inte skjuta till pengar till kommuner och regioner för att förhindra att de skär i sina kärnverksamheter. Vad kan då Alliansen göra? De kan låna pengar. Men Värnamo kommun och våra kommunala bolag har snart nått taket för lån, och vi som kommun har endast 400 miljoner kronor till att låna. Till detta tillkommer det osäkra ränteläget. Skulle vi genomföra alla investeringar enligt plan skulle vi få betala runt 40 miljoner kronor bara i räntekostnader utifrån dagens läge. De skulle måhända kunna höja skatten – men det alternativet har de sedan länge strukit över. Kvar återstår att skära ner i kommunala verksamheter; verksamheter som sedan länge gått på knäna.

I ett läge där den styrande Alliansen vill skära på välfärden, väljer vi Socialdemokrater en annan väg. I vår budget vill vi satsa på välfärden – på skola, vård och omsorg. Därför prioriterar vi att öka grundbemanningen inom äldreomsorgen, avgiftsfri frukost och mellanmål för eleverna i skolan och utökad fritidsverksamhet för att våra ungdomar ska få en trygg fritid och fler behöriga lärare och resurser till skolan. Framför allt vill vi motarbeta de påtvingade effektiviseringar som resulterar i färre personer och en ökad sjukfrånvaro i våra kärnverksamheter.

Vi har under tiden budgetprocessen pågått haft en kommunikation med IFK Värnamo, deras klubbchef fick den 17 Maj reda på att vi ser svårigheter att få med arenan i vår budget. Den 22 Maj hade vi omröstning inom Socialdemokraterna hur vi skulle göra och det var bred majoritet för att vi tyvärr måste skjuta på arenan och detta meddelades IFK:s klubbchef omgående. Den 24 Maj lämnade vi in vårt budgetförslag och den 25 Maj blev allt offentligt på kommunens hemsida.

För att ha råd att satsa på välfärden – i stället för att skära ner på den – har vi givet kommunens ekonomiska situation, höga räntekostnader och det faktum att vi har en regering som inte prioriterar välfärden därför landat i det svåra beslutet att skjuta på byggnationen av en ny fotbollsarena två år framåt i tiden. Det har inte varit ett lätt beslut, och vi har förståelse för att detta skapar reaktioner – inte minst hos IFK Värnamo. Vi anser också att Värnamo kommun framöver behöver ha en ny fotbollsarena. Fotboll är viktigt, och är det är en ständig önskan och ambition att försöka blidka alla våra kommuninvånare så bäst vi kan. Men om det sker på bekostnad av den personal som sliter sitt anletes svett i skolan, i vården och i äldreomsorgen, så måste vi prioritera. Det är svåra tider och vi fattar svåra beslut. Om inte vi Socialdemokrater tar täten för att värna välfärden i Värnamo kommun, vilka ska då göra det?

Socialdemokraterna i Värnamo kommun

Dela inlägget:

Andra nyheter som kan passa dig