Växjövägen 2F, Värnamo

Arbetsmarknad

  • Det är viktigt att alla som kan jobba ska jobba och därmed också kunna leva på sin lön.
  • Vi vill skapa fler arbetstillfällen inom äldreomsorgen och i skolan.

Läs mer om vår politik i Värnamo