Växjövägen 2F, Värnamo

Äldreomsorg

  • Socialdemokraterna i Värnamo vill ha fler Trygghetsboenden så att den som inte längre orkar bo kvar i sitt gamla hem, men inte är i behov av ett äldreboende har ett annat alternativ. I trygghetsboendet ska det finnas gemensamma lokaler, där man kan umgås med sina grannar. Där ska finnas personal som ser till hyresgästerna.
  • De äldre ska kunna känna sig trygga med att just deras behov och välbefinnande tas till vara.
  • Bor man på ett äldreboende så ska där finnas aktiviteter som gör att de boende kan känna lust och glädje. Socialdemokraterna vill att äldre själva ska få bestämma över sitt liv och sin vardag.
  • Vi vill öka grundbemanningen där det behövs för att minska sjuktalen och inte vara  sårbara i vissa verksamheter när någon blir sjuk. Personalen ska kunna göra ett bra jobb utan att stressa och må dåligt.
  • Fria arbetsskor behövs för personalen inom äldreomsorgen.

Läs mer om vår politik i Värnamo