Växjövägen 2F, Värnamo

Socialdemokraterna
i Värnamo kommun

Vi vill ha ett Värnamo för alla, byggd på demokratins grund med demokratiska ideal!

Fyra snabba

För ett Värnamo för alla

Gratis buss för skolelever under sommarlovet

Stärkt elevhälsa

Fler anställda i omsorgen

Bra och ändamålsenliga lokaler för idrott

Vår politik i Värnamo kommun

Läs om vad Socialdemokraterna vill och arbetar för i Värnamo kommun.

Vårt parti

Allas lika värde och rätt, demokrati, solidaritet och frihet att utvecklas som individ.

Läs om Socialdemokraternas värderingar och historia. Här hittar du även historia om Värnamo Arbetarekommun.

Bli medlem

Alla behöver inte vara politiker men alla kan påverka politiken.

När du blir medlem så ingår du automatiskt i en s-förening i ditt närmaste område, för din del i Värnamo kommun. Din S-förening ingår i det vi kallar arbetarkommun – det är S i din kommun. Din arbetarekommun ingår i sin tur i ett partidistrikt.

Ju fler medlemmar man är i en förening eller kommun, ju större möjlighet har man att påverka kommunen och regionen i frågor man tillsammans bestämmer är viktiga!