Växjövägen 2F, Värnamo

Socialdemokraterna tror på alla människors lika värde och rätt

Därför står vi upp mot ojämlikhet, rasism, sexism och homofobi.

Vi vill skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet och framtidstro. I vårt Sverige hålls ingen tillbaka, och ingen lämnas heller efter.

Den demokratiska socialisten

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.

Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro efter egna önskningar och påverka det egna samhället. Denna frihet ska gälla alla. Därför är jämlikhet frihetens förutsättning

Värnamo Arbetarekommuns historia

Värnamo Arbetarekommun, grundat 1903 med ursprungligen 12 medlemmar, hade som mål att förena politiska och fackliga organisationer baserade på det socialdemokratiska arbetarepartiets program. En viktig uppgift för dem var att sprida kunskap om partiets ideologi genom att anordna möten och demonstrationer. Efter kommunsammanslagningen 1971 beslutades det att endast en arbetarekommun skulle finnas i Värnamo kommun och de tidigare arbetarekommunerna blev S-föreningar.

Inom arbetarekommunen fanns även en kvinnoklubb som kämpade för kvinnors rättigheter. De engagerade sig för att hitta lösningar på könsdiskriminering och orättvisor.

Socialdemokraterna

Sedan Socialdemokraterna bildades 1889 har mycket hänt. Socialdemokraternas arbete har lett till att Sverige blivit en demokrati och en av världens främsta välfärdsnationer. I över hundra år har Socialdemokraterna stått upp för frihet, jämlikhet, solidaritet och demokrati i Sverige och resten av världen.

Det svenska välfärdssamhället är av ungt datum. Det är inte länge sedan Sverige inte var en demokrati och alla inte fick rösta i allmänna val. På den tiden, för ungefär hundra år sedan, fanns ingen välfärd utan då existerade bara ett kallt och rått klassamhälle. Barnarbete var vanligt förekommande och arbetarna fick inte sällan jobba tio-tolv timmar i sträck, och det i en farlig arbetsmiljö. Det fanns inga pensioner, barnbidrag eller studielån. Föräldraledighet var inte att tala om. Sverige präglades av orättvisor. Det var dessa orättvisor som stärkte dåtidens arbetarrörelse och socialdemokrater i tron på att samhället måste förändras. Därför bildades Socialdemokraterna.

Medlemsutbildning

Gå vår medlemsutbildning som hålls en gång om året.